OPEN BRIEF AAN PAUS FRANCISCUS VOOR MARIA

Voor de Pauselijke Definitie van de rol van Maria in de Verlossing. Sluit uw petitie aan bij deze kardinalen en bisschoppen.

Lees deze brief
Teken deze brief

Bisschoppen van de hele wereld roepen Paus Franciscus op Maria te kronen tegen het Coronavirus

Aan Zijne Heiligheid, Paus Franciscus                                                                 Paaszondag 2020

Dierbare Heilige Vader,

Afgelopen augustus 2019 schreven kardinalen en bisschoppen, die elk continent vertegenwoordigen, U een brief over de alarmerende graad van lijden en van gevaar in de hele wereld. Nu, in het licht van de historische pandemie van COVID-19 Coronavirus, staat de wereld tegenover een exponentieel grotere ramp op persoonlijk, sociaal, politiek, economisch en humanitair gebied, zowel onmiddellijk als voor de lange termijn effecten voor de samenleving in de toekomst. We voelen daarom de pastorale en morele noodzaak om wederom een beroep op U te doen, Heilige Vader.

Zoals U en wij weten, vindt er achter al deze uiterlijke gebeurtenissen een geestelijke strijd plaats, meer dan ooit, tussen goed en kwaad, licht en duisternis, in de harten van de mensheid. Hier moet de werkelijke strijd gestreden worden. De mensheid is in grote nood aan bekering en aan bovennatuurlijke hulp die alleen kan komen van de Heer Jezus en van zijn Moeder.

Als Christenen geloven wij dat op het Kruis Jezus Christus, onze goddelijke Verlosser, de volledige overwinning op Satan heeft behaald. We geloven ook dat de Heer op een bijzondere manier zijn beminde volk heeft toevertrouwd aan Maria, de Geestelijke Moeder van de hele mensheid. Als de “Vrouw bekleed met de Zon,” bekleed met de verlossende macht van haar Zoon, staat Zij in strijd met de draak (vgl. Apoc. 12), nu meer dan ooit tevoren.

Wij hebben onze Moeder nodig, maar Zij heeft ons op een mysterieuze wijze ook nodig. Als we Onze Lieve Vrouw eren in de volledige grootheid die onze Heer haar heeft gegeven, dan kan Zij haar moederlijke rollen volledig uitoefenen ten bate van ons en, zoals in Kana, kan Zij voorspreken bij haar Zoon om wonderen te doen in onze tijd.

In de afgelopen tweeduizend jaar heeft de Kerk, in vier dogma’s, de speciale voorrechten erkend die de Vader aan Maria heeft verleend als de Moeder van haar goddelijke Zoon. Toch heeft de Kerk nooit plechtig haar menselijke maar cruciale rol erkend in het heilsplan van God, als de Nieuwe Eva naast de Nieuwe Adam. Wij zijn er van overtuigd dat de Hemelse Vader wacht op zijn Kerk dat zij Maria dogmatisch uitroept als de “Geestelijke Moeder van alle Volken”, in een plechtige verklaring van haar unieke samenwerking met Jezus in de Verlossing en haar daaruit volgende rollen in de uitdeling van genade en voorspraak voor de mensheid, waarop Hij zal antwoorden met een historisch nieuwe uitstorting van zijn Heilige Geest en de uiteindelijke genade van wereldvrede.

 

Zoals U weet hebben vele heiligen in onze tijd, inclusief de heilige Teresa van Calcutta en de heilige Maximiliaan Kolbe, samen met meer dan 8 miljoen gelovigen en meer dan 800 bisschoppen en kardinalen, de Heilige Stoel hierom reeds verzocht, sinds Kardinaal Mercier deze beweging begon in 1915. Wij sluiten ons met onze nederige stemmen bij hen aan op dit kritieke moment van de menselijke geschiedenis.

Onze Heer gaf aan Petrus de sleutels van het Koninkrijk. Wij vragen U, dierbare Heilige Vader, om deze nu te gebruiken, in deze kritieke tijden met het Coronavirus en zijn voortdurende wereldwijde gevolgen, en om met Uw machtig woord, in de volheid van Uw ambt als Opvolger van Petrus, de Gezegende Maagd Maria te kronen door haar grote rol af te kondigen die Zij speelde in Gods’ plan van Verlossing, dat volbracht werd door de Verrezen Christus die we nu met Pasen vieren. Het zal zeker grote genaden brengen voor vandaag!

 

In kinderlijke liefde, gehoorzaamheid en solidariteit,

Teken deze brief

Teken deze brief

Uwe Heiligheid, Paus Franciscus

Dierbare Heilige Vader

Wij stemmen in met deze open brief en verzoeken U respectvol om de unieke rol van Onze Lieve Vrouw in de Verlossing als de Geestelijke Moeder van Alle Volkeren plechtig af te kondigen. God zegene U, Heilige Vader. Wij bidden voor U!

If you are having issues signing the embedded petition letter please click here for assistance.  

Uw email adres zal uw petitie eenvoudig bevestigen en zal niet worden bewaard, gebruikt of verkocht.

Download Letter