List otwarty do Papieża Franciszka na temat Maryi

Dotyczy papieskiego zdefiniowania roli Maryi w Odkupieniu. Dołącz swoje poparcie do Petycji kardynałów i biskupów.

Przeczytaj list
Podpisz list

List otwarty do Papieża Franciszka na temat Maryi

22 Sierpnia 2019/Święto Maryi Królowej

Drogi Ojcze Święty,

Jako katolicy piszemy ten list do Jego Świątobliwości mając na uwadze całą ludzkość. Tyle jest cierpienia. Będzie go jeszcze więcej w przyszłości. Światu brak równowagi politycznej, ekonomicznej, ekologicznej; znalazł się na skraju katastrofy. Popieramy heroiczne wezwanie Jego Świątobliwości o polityczne działanie, dialog między narodami, kulturami i religiami.

Ale, jak Ci Ojcze Święty wiadomo, to nie wystarczy. Poza tymi wszystkimi zewnętrznymi wydarzeniami, w większym stopniu niż kiedykolwiek w sercach ludzkości toczy się duchowa walka między dobrem i złem, jasnością i ciemnością . Tutaj trzeba stoczyć rzeczywistą bitwę. Ludzkość potrzebuje wielkiego nawrócenia poprzez pomoc Naszego Pana, Jego aniołów i Jego Matki.

Jako chrześcijanie wierzymy, że na Krzyżu Jezus Chrystus, nasz boski Zbawiciel, odniósł pełne zwycięstwo nad Szatanem. Wierzymy także, iż w szczególny sposób Nasz Pan na Golgocie powierzył swoich ukochanych Maryi, Duchowej Matce ludzkości. Jako “Niewiasta obleczona w słońce”, przyobleczona w zbawczą moc jej Syna, teraz bardziej niż kiedykolwiek staje do walki ze smokiem.

Potrzebujemy jej, ale ona także potrzebuje nas. Jeśli czcimy Naszą Panią w całej wielkości, jaką nasz Pan jej przyznał, może ona w pełni podjąć macierzyńskie orędownictwo za nami, jak w Kanie Galilejskiej, może wstawiać się u swojego Syna wypraszając cuda na nasze czasy.

W ciągu ostatnich dwu tysięcy lat Kościół w czterech dogmatach uznał szczególne przywileje, jakie Ojciec przyznał Maryi – Matce Jego boskiego Syna. Nigdy jednak Kościół uroczyście nie uznał jej ludzkiej, choć kluczowej roli w Bożym planie zbawienia jako Nowej Ewy u boku Nowego Adama, jako Duchowej Matki ludzkości. Jesteśmy przekonani, że Ojciec oczekuje, aby Kościół w sposób szczególny i dogmatyczny uczcił jej współodkupieńczą rolę wraz z Jezusem, przez co odpowie On historycznym nowym wylaniem Ducha Świętego.

Jak Jego Świątobliwości wiadomo, wielu świętych naszych czasów, włącznie z św. Teresą z Kalkuty i św. Maksymilianem Kolbe, wraz z 8. milionami wiernych i z ponad 800. biskupami i kardynałami składało w tej sprawie petycje w Stolicy Apostolskiej, odkąd Kardynał Mercier zapoczątkował ten ruch w 1915. Pokornymi głosami dołączamy do nich teraz, w tym krytycznym momencie ludzkiej historii.

Nasz Pan dał Piotrowi klucze Królestwa. Prosimy Cię, drogi Ojcze Święty, abyś ich dziś użył. Abyś w tych dramatycznych czasach i w słowach pełnych mocy, użył pełni swojego autorytetu jako Następca Piotra i ogłosił wielką rolę, jaką Maryja Panna odegrała w Bożym planie Zbawienia. Z pewnością uwolni to wielką łaskę na dzień dzisiejszy.

Z miłością, lojalnościa i szacunkiem

Podpisz list

Podpisz list

Jego Świątobliwość Papież Franciszek

Drogi Ojcze Święty,

Zgadzamy się z tym listem otwartym i z pełnym szacunkiem prosimy, abyś uroczyście zdefiniował jedyną w swoim rodzaju rolę Naszej Pani w Zbawieniu jako Duchowej Matki Wszystkich Ludzi. NIech Bóg Cię błogosławi, Ojcze Święty. Zapewniamy o modlitwie!

If you are having issues signing the embedded petition letter please click here for assistance.

Twój  adres majlowy będzie potwierdzeniem twojego poparcia. Nie będzie zachowany, użyty do innych celów ani sprzedany.

Download Letter